幼儿故事网

您现在的位置: 首页 > 短文学 > 正文内容

李白:长干行

来源:幼儿故事网   时间: 2019-05-17

篇一:李白长干行拼音版

cháng gàn xíng

长干行

zuò zhě :lǐ bái

作者:李白

qia fā chū fù ? ,zh? huā m?n qián jù 。 妾发初覆额,折花门前剧。

láng qí zhú mǎ lái ,rào chuáng n?ng qīng m?i 。 郎骑竹马来,绕床弄青梅。

t?ng jū cháng gàn lǐ ,liǎng xiǎo wú xián cāi 。 同居长干里,两小无嫌猜。

shí sì w?i jūn fù ,xiū yán wai cháng kāi 。 十四为君妇,羞颜未尝开。

dī t?u xiàng àn bì ,qiān huàn bù yī huí 。 低头向暗壁,千唤不一回。

shí wǔ shǐ zhǎn m?i ,yuàn t?ng ch?n yǔ huī 。 十五始展眉,愿同尘与灰。

cháng cún bào zhù xìn ,qǐ shàng wàng fū tái 。 常存抱柱信,岂上望夫台。

shí liù jūn yuǎn xíng ,qú táng yàn yù duī 。 十六君远行,瞿塘滟预堆。

wǔ yua bú kě chù ,yuán shēng tiān shàng āi 。

五月不可触,猿声天上哀。

m?n qián chí xíng jì ,yī yī shēng lǜ tái 。 门前迟行迹,一一生绿苔。

tái shēn bú n?ng sǎo ,lu? ya qiū fēng zǎo 。 苔深不能扫,落叶秋风早。

bā yua hú di? huáng ,shuāng fēi xī yuán cǎo 。 八月蝴蝶黄,双飞西园草。

gǎn cǐ shāng qia xīn38岁的男士患有癫痫病,请问要怎么治疗呢? ,zu? ch?u h?ng yán lǎo 。 感此伤妾心,坐愁红颜老。

zǎo wǎn xià sān bā ,yù jiāng shū bào jiā 。 早晚下三巴,预将书报家。

xiàng yíng bú dào yuǎn ,zhí zhìcháng fēng shā 。 相迎不道远,直至长风沙。

篇二:李白《长干行》赏析

李白妾发初覆额,折花门前剧。郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜。十四为君妇,羞颜未尝开。低头向暗壁,千唤不一回。十五始展眉,愿同尘与灰。常存抱柱信,岂上望夫台。十六君远行,瞿塘滟��堆。五月不可触,猿声天上哀。门前迟行迹,一一生绿苔。苔深不能扫,落叶秋风早。八月蝴蝶黄,双飞西园草。感此伤妾心,坐愁红颜老。早晚下三巴,预将书报家。相迎不道远,直至长风沙。【韵译】记得我刘海初盖前额的时候,常常折一枝花朵在门前嬉戏。郎君总是跨着竹竿当马骑来,手持青梅绕着交椅争夺紧追。长期来我俩一起住在长干里,咱俩天真无邪相互从不猜疑。十四岁那年作了你结发妻子,成婚时羞得我不敢把脸抬起。自己低头面向昏暗的墙角落,任你千呼万唤我也不把头回。十五岁才高兴地笑开了双眉,誓与你白头偕老到化为尘灰。你常存尾生抱柱般坚守信约,我就怎么也不会登上望夫台。十六岁那年你离我出外远去,要经过瞿塘峡可怕的滟��堆。五月水涨滟��难辨担心触礁,猿猴在两岸山头嘶鸣更悲凄。门前那些你缓步离去的足印,日子久了一个个都长满青苔。苔藓长得太厚怎么也扫不了,秋风早到落叶纷纷把它覆盖。八月秋高粉黄蝴蝶多么轻狂,双双飞过西园在草丛中戏爱。此情此景怎不叫我伤心痛绝,终日忧愁太甚红颜自然早衰。迟早有一天你若离开了三巴,应该写封信报告我寄到家来。为了迎接你我不说路途遥远,哪怕赶到长风沙要走七百里!【赏析】据《景定建康志》载:“长干里,在秦淮南。”长干即现在的南京中华门一带。唐时,金陵西门及南门秦淮河两岸,商旅往来,最是繁华。李白二十四岁时“仗剑去国,辞亲远游”。开元十三年(725)春天,经巫山,过荆门,达江陵,夏览洞庭,秋游金陵。金陵从六朝以来,就以其繁华、商贸之发达、文化之先进而吸引各地名流。六朝乐府中的“吴声”“西曲”大多就产生并广泛流传于这一带的吴地。一踏上金陵大地,“吴声”“西曲”这些清新别致的民谣就令诗人感到新鲜无比,爽心悦目。这首清新质朴的诗歌就是在认真学习吴地民歌的基础上所创作的。在《长干行》这首诗中,就以居住长干里的一位商妇自述的口吻,回顾了她与丈夫相爱的过程,同时表达了她对远方丈夫炽烈忠贞的爱情,从而塑造了一位爱情专一、感情丰富的少妇形癫痫疾病的特征有哪些象。全诗共分四部分。第一部分从“妾发初覆额”到“两小无嫌猜”,是商妇对自己和丈夫在童年时代青梅竹马亲密无间的友谊的美好回忆。“妾发初覆额”,说明其年纪之幼小。而“折花”剧、骑“竹马”、弄“青梅”等一系列的生动的生活细节,则将他们玩耍时天真烂漫的情态形于言表。“同居”二字说明他们是近邻,自父辈就有密切的交往。“两山无嫌猜”,写出了他们心灵的圣洁、透明、无瑕。也更显出他们爱情基础的纯真坚实。第二部分从“十四为君妇”到“猿声天上哀”,回忆女主人公婚后的生活经历。这一部分又可分三层。第一层从“十四为君妇”到“千唤不一回”,回忆新婚燕尔,少妇的羞态。一对青梅等一系列的生动的生活细节,则将他们玩耍时天真烂漫的情态形于言表。“同居”二字说明他们是近邻,自父辈就已有密切的交往。“两小无嫌猜”,写出了他们心灵的圣洁、透明、无瑕。也更显出他们爱情基础的纯真、坚实。第二部分从“十四为君妇”到“千唤不一回”,是回忆新婚燕尔,少妇的羞态。一对青梅竹马男女青年,虽然儿时曾玩过“折花”扮新郎新娘的游戏,一旦结为夫妻,又使女儿家的心灵羞涩无比,“羞颜未尝开”写小新娘羞答答难为情的娇态。“低头向暗壁,千唤不一回”二句,出神入化,进一步用典型细节描绘出女主人公新婚时娇态图。第二层从“十五始展眉”到“岂上望夫台”,回忆爱情的进一步加深。从心底向丈夫许下“愿同尘与灰”的山盟海誓。“常存抱柱信,岂上望夫台”,大意是:忠贞不渝,至死不变是自己常存在心的坚贞信念,怎么会愿意上望夫台去饱尝夫妻分离之苦呢?这里准确地显示了女主人公随着年龄的增长思想感情也在不断丰富和成熟。第三层从“十六君远行”到“猿声天上哀”,回忆丈夫远行后商妇对丈夫的绵绵思念与牵挂。感情正浓时听说丈夫要远行,这就够商妇痛苦的了。想到丈夫远行要经过奇险无比的瞿塘峡滟��堆,令她如抵险境,越发如坐针毡,愁思更盛。由此可以看出女主人公与其丈夫同甘苦、共命运的忠贞爱情。第三部分从“门前旧行迹”到“坐愁红颜老”,从回忆回到眼前的现实,

写丈夫远行后商妇寂寥无依的惆怅心境和深切的思念。“门前旧行迹,一一生绿苔”,意思是,在门前所留下的送别丈夫时的脚印,都已经长出了青苔,足见夫妻分别的时间之久。“苔深不能扫”一句很传神,将女主人公在丈夫离家后百无聊赖的心情刻画得惟妙惟肖。而商妇感到秋风落叶来得早是心里作用的结果。从侧面渲染其愁思之深。看到八月蝴蝶双双起舞,商妇更觉自己的孤独。“坐愁红颜老”是她面对时光流逝、青春虚度的顾影自怜的感叹。第四部分从“早晚下三巴”到结尾,写商妇渴望夫妻早日相会的心情。“早晚下三巴,预将书报家”,“早晚”是何时、何日的意思。这两句渲染商妇想见丈夫和得到他的消息的急切心情。只要一有丈夫回家的消息,商妇就会远道相迎,“直至长风沙”。如此就把女主人公久蕴心底的奔放热情淋漓尽致地刻画出来了,一个深情缱绻女朋友患有癫痫病,请问该如何为她治疗癫痫呢?的少妇形象也跃然纸上。李白的《长干行》,通过一系列富有生活情趣的和极能概括主人公性格的典型细节和心理侧面,成功地展现了一个丈夫远行的商妇丰富的内心世界。“折花门前剧”“郎骑竹马来,绕床弄青梅”,“低头向暗壁,千唤不一回”,“常存抱柱信,岂上望夫台”,“八月蝶蝴黄,双飞西园草”分别表现了女主公孩提时期与丈夫天真无邪的玩耍细节;少女初嫁时的娇羞场面;爱情发展时内心的细节刻画;以及丈夫远行后她孤寂失落的心情,既叙事,又代主人公抒情,同时更塑造出一个性格鲜明的人物形象。这些典型细节和生活侧面,确能以小见大,表现出思味不尽的内容,衬托出人物的性格,使人物栩栩如生。在艺术上《长干行》明显地受到乐府民歌的影响,诗中以年龄和时间顺序记叙商妇的爱情生活发展,显然受到《孔雀东南飞》中“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书,十七为君妇??”和《陌上桑》中“十五府小史,二十朝大夫,三十侍中郎,四十专城居。”等汉乐府民歌诗句的影响。同时,又有其富有创造性的独特之处。《长干行》一方面吸收了汉乐府以时间顺序叙事的手法,做到脉络清晰;另一方面又兼采“吴声”“西曲”等六朝乐府民歌婉约缠绵,风格清新、表现细腻的特点,对每一年龄段都进行具体细腻地抒写,从十四至十六岁,每一年龄的生活都是一幅运笔工巧的图画。从诗歌语言方面来看,《长干行》语言朴素清新,用韵多变,音节流转和谐。全诗三十行,其中表现女主人公柔和、深沉感情时多用ai韵;表现内心微澜的多用ei韵;在回忆爱情生活历程时,根据感情的剧烈起伏,作者还采用原始交韵的形式,给人以感情迭宕起伏的感觉。最后四句用宏亮级a韵,更将女主人公内心炽如烈火的爱情展现于读者面前。

篇三: 李白 长干行

歌鉴赏

――李白《长干行》

妾发初覆额,折花门前剧。

郎骑竹马来,绕床弄青梅。

同居长干里,两小无嫌猜。

十四为君妇,羞颜未尝开。

低头向暗壁,千唤不一回。

十五始展眉,愿同尘与灰。

常存抱柱信,岂上望夫台。

十六君远行,瞿塘滟��堆。

五月不可触,猿声天上哀。

门前迟行迹,一一生绿苔。

苔深不治疗羊羔疯的方法主要都有哪些呢能扫,落叶秋风早。

八月蝴蝶来,双飞西园草。

感此伤妾心,坐愁红颜老。

早晚下三巴,预将书报家。

相迎不道远,直至长风沙。

品读古今中外的诗篇,最欣赏的还是李白的诗。李白的诗歌风格自然飘逸,风流儒雅。被称为“诗仙”的他是个浪漫主义者,因此他的诗更能表现出别的诗人不能表现出的气质。他有“天生我材必有用,千金散尽还复来”的自信,有“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”对友人的情谊,更有“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”的思乡之情。而现在,说的是李白的一首爱情叙事诗――《长干行》。

这首爱情叙事诗从男女主人公天真烂漫的童年开始说起,将初嫁时的羞涩、新婚的喜悦和坚贞不渝的心愿写得十分细腻生动。诗歌的前六句,交代了男女主人公的两小无猜,“郎骑竹马来,绕床弄青梅”这句千古佳句更是引申出了现在用来形容男女幼年时亲密无间的成语“青梅竹马”。“十四为君妇,羞颜未尝开。低头向暗壁,千唤不一回”写出了新婚燕尔时的羞涩和甜蜜,惹人羡慕的刚开始时的美好日子。“十五始展眉,愿同尘与灰。常存抱柱信,岂上望夫台”,新婚过后婚后的日子甜蜜依旧,有着山盟海誓,夫妻俩过着幸福恩爱的生活。“十六君远行,瞿塘滟��堆。五月不可触,猿声天上哀。”甜蜜的日子没过多久,因为生活所逼迫,丈夫要远行经商,妻子担惊受怕丈夫的安危,想起农历五月涨水没礁,船只容易触礁翻沉而缠绵悱恻。“门前迟行迹,一一生绿苔。苔深不能扫,落叶秋风早”写了丈夫走后,妻子在家中触景生情,丈夫离去的日子是那么久,门前伫立等待的足迹上,长了青苔,落了秋叶。“八月蝴蝶来,双飞西园草。感此伤妾心,坐愁红颜老。”表现出妻子对丈夫深切的思念之情,看到了双飞的蝴蝶而更加忧愁了因忧愁的煎熬,容貌也变得憔悴了。“早晚下三巴,

预将书报家。相迎不道远,直至长风沙。”最后四句写了妻子迫切的希望丈夫能早些归来,寄语于亲人,出去迎接丈夫的归来也不会嫌远。将思念之情推入得更深切了。

这篇爱情叙事诗变现出的感情真实细腻,把一位商妇的情感表现得淋漓尽致,催人泪下。细腻的描写出了一位女子的感情色彩变化,全诗形象完整整洁,活泼动人,音节和谐,语言坦白,不愧为李白的佳品。

李白长干行拼音版chánggànxíng长干行zuòzhě:lǐbái作者:李白qiafāchūfù?,zh?huām?nqiánjù。妾发初覆额,折花门前剧。lángqízhúmǎlái,ràochuángn?ngqīngm...

北京军海癫痫医院
推荐阅读
本类最新

© wx.oqylo.com  幼儿故事网    版权所有  京ICP备12007688号-2